Søren Olsen betjener gravemaskine

Om landmanden og entreprenøren Søren Olsen

Landbruget har i de mere end 20 år jeg været selvstænding landmand undergået store ændringer med en markant faldende indtjening til følge - specielt for de mindre brug som jeg hører ind under.

Jeg var så nødt til at finde alternative indtjeningsmuligheder -   man kan ikke på længere sigt blot kan lade stå til og stole på ens eget helbred samt konens gode arbejde.

Da jeg ikke ønskede at producere slagtesvin idet markens afgrøder og den friske luft altid har stået mig nær siden barndomsårene på min fars marker, måtte jeg tænke i baner uden for min egen "branche".

Tanken faldt på rodfræsning idet jeg tænkte at der måtte stå ( og komme til at stå ) mange stubbe rundt omkring, der var til stor gene i det daglige.

De firmaer der udbød denne form for service, havde alle store maskiner der ikke kunne bruges i villahaver o.lign..

Min første maskine på dette område var derfor relativt lille, og denne sammen med et løst blad i checkhæftet blev starten til min entreprenørforretning. Dette område er stadig en vigtig del af mit daglige virke, nu blot udvidet forskellige maskiner til vedligeholdelse og nyanlæg af arealer.

Det er bl.a. blevet til gravemaskiner i 3 størrelser med alt tilbehør, containervogn samt forskelligt udstyr til fræsning og græssåning. Jeg kan derfor påtage mig den komplette opgave helt fra træfælning eller knusning af beton over bortkørsel af affald til såning af græs til færdigt anlæg.

Skal der foretages nybyggeri kan jeg også påtage mig relevant grave- og støbearbejde i forbindelse hermed.

Jeg glæder mig til at modtage din ordre.

Med venlig hilsen
Søren Olsen